Confidencialitat i seguretat, les paraules clau per garantir la vostra protecció

Aquest lloc té un propòsit purament informatiu i ha estat creat per entusiastes del joc, com vosaltres, que volen compartir la seva passió amb el públic en general. Tenint en compte això, aquest lloc us ofereix l’oportunitat de comparar diversos llocs de jocs.

En aquest lloc, no podeu jugar a jocs de diners, no podeu jugar en línia amb nosaltres; simplement oferim una guia detallada de cada lloc amb les nostres opinions. La informació continguda al nostre lloc és merament informativa i només reflecteix la nostra opinió.

No depenem d'altres casinos, no tenim cap connexió amb ells i no tenim contracte amb ells. Les opinions que veieu al nostre lloc reflecteixen veritablement la nostra opinió. No hem rebut cap subvenció específica per promocionar un lloc en particular. Només volem que facis una elecció informada quan jugues en línia.

Les dades que introduïu al nostre lloc no són compartides amb tercers amb finalitats publicitàries o amb fins pecuniaires, de conformitat amb les disposicions de la CNIL. Teniu dret a modificar i accedir a les vostres dades personals, de conformitat amb les directives de la CNIL.

El lloc ha realitzat totes les gestions necessàries per garantir la confidencialitat i la seguretat de les vostres dades i el nostre lloc utilitza el protocol SSL d'alta encriptació que protegeix i xifra les vostres dades de punta a punta. Això garanteix la màxima seguretat de les dades processades al lloc. S’han fet tots els arranjaments per evitar la pirateria, però si s’aconsegueix això, s’informarà al més aviat possible.